Wymiana bagażu

Co bagaż może mówić? Kiedy opuszczamy „zagrzane miejsce” i wybieramy się w jakąkolwiek podróż – czy to krótką wycieczkę, na wakacyjny urlop, dłuższą …