Muzyczne ślady w Londynie

Jedną z naszych pasji jest muzyka, inną – podróżowanie. Szlaki wspólnych wędrówek czasem były ukierunkowane poszukiwaniami śladów muzycznych, ale zdarzało się też, że …